Rekrutacja do Lema? To proste!

 

 

Jak wiadomo reforma oświatowa, polegająca na wygaszeniu gimnazjów i zmianach w kształceniu w szkołach średnich, doprowadziła w tym szczególnym roku do kumulacji dwóch roczników, ubiegających się o miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Dla szkół jest to problem polegający na zapewnieniu wszystkim chętnym uczniom miejsca w klasach w wybranych przez nich placówkach. Już od dawna wiadomym jest, że nie każdy uczeń dostanie się do swojej wymarzonej szkoły czy klasy (budynki nie rosną, więc we wrześniu większe nie będą).

 

Z myślą o podwójnym roczniku ZSO przygotował bardzo konkretną ofertę rekrutacyjną.

 

Szkoła zamierza utworzyć dwie klasy pierwsze LICEUM obie o profilu ogólnym tzn. bez z góry ukierunkowanego kształcenia, co pozwoli uczniom dokonać konkretnego wyboru przedmiotów rozszerzonych, pod kątem matury w trakcie pierwszego roku nauki, a nie przed.

 

KLASA I „A” po gimnazjum (3 lata) profil ogólny. (terminarz rekrutacji dla absolwentów gimnazjum)

 

KLASA I „B” po szkole podstawowej (4 lata) profil ogólny. (terminarz rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej)

 

O przyjęciu do klasy zadecydują wyniki egzaminów gimnazjalisty i ośmioklasisty, oraz oceny z

4 wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły. W obu przypadkach obowiązuje przeliczanie na punkty rekrutacyjne (szczegóły w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej) w uproszczeniu:

 

Wynik procentowy z danej części egzaminu mnożymy przez wskaźnik 0,2

 

Przykład: egz. matematyka, wynik 60% x 0,2 = 12 pkt rekrutacyjnych

 

Oceny z przedmiotów przelicza się następująco:

6=18 pkt, 5=17 pkt, 4=14 pkt, 3=8 pkt, 2=2 pkt

 

Przy naborze do Liceum im. Stanisława Lema w Kowarach uwzględnione zostaną oceny z następujących przedmiotów: 

 

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK ANGIELSKI,

GEOGRAFIA

 

Dodatkowo o przyjęciu do szkoły mogą decydować punkty za inne osiągnięcia uczniów np. zwycięstwa w zawodach i konkursach.

 

Przy naborze do Branżowej Szkoły I stopnia w Kowarach uwzględnione zostaną oceny z następujących przedmiotów:

 

JĘZYK POLSKI,

MATEMATYKA,

JĘZYK NIEMIECKI,

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole branżowej przewidziano kształcenie o kierunkach:

kucharz,

fryzjer,

sprzedawca,

lakiernik,

ślusarz,

operator obrabiarek,

cukiernik,

piekarz,

stolarz,

mechanik samochodowy.

 

Przy współpracy z MZGK w Karpaczu planujemy uruchomienie jeszcze następujących zawodów:

kierowca-mechanik,

monter sieci i instalacji sanitarnych,

operator maszyn robót ziemnych i drogowych.

 

Nasza Szkoła Branżowa i Liceum dzięki wsparciu władz miasta i pracodawców ma coraz większe możliwości rozwoju.

Dyrekcja ZSO w Kowarach

 

 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal-nr-1-ok.pdf

 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912520.pdf

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000586/O/D20170586.pdf