:: Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2019 r.
Wiadomość dodana przez: rakuu (2019-08-09 14:41:50)

Informacja o czasie i miejscu zdawania pisemnego egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej 2019 r.

Miejsca egzaminów:  
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH, 
UL. SZKOLNA 1 KOWARY, 
telefon: 075-718-21-11 

Przedmioty: 
JĘZYK POLSKI 
MATEMATYKA

Termin:
20 sierpnia 2019 rok, godzina 9.00 (wtorek)

Absolwenci przystępujący do sesji poprawkowej proszeni są o przybycie do szkoły o godz. 8.15  z dokumentem tożsamości. 


adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=271717