:: Bestiariusz Lema
Wiadomość dodana przez: rakuu (2019-02-12 13:18:20)BESTIARIUSZ LEMA
Regulamin konkursu plastyczno - literackiego

1. Organizatorem konkursu jest ZSO w Kowarach (Liceum Ogólnokształcące im. S. Lema, Gimnazjum im. S. Lema).

2. Konkurs jest przeznaczony dla:
  • uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów
  • uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

3. W czasie konkursu uczniowie przygotowują pracę plastyczną, przedstawia-jącą jednego z potworów, opisanych przez Stanisława Lema w jego utworach fantastycznych. Na przykład:
  • KURDEL, Podróż XIV, Dzienniki gwiazdowe. 
  • ELEKTROSMOK, Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła, Bajki robotów.
  • MIEDZIANY  ELEKTROLUD, Dwa potwory, Bajki robotów,
  • lub inna fantastyczna postać z tych tomów.
4. Na pracy powinna znajdować się postać „bestii”, jego imię, oraz nazwa opo-wiadania, z którego została zaczerpnięta. 

5. Technika wykonania pracy i jej format – dowolne. 

6. Prace należy wysyłać pocztą trdycyjną na adres: ZSO Kowary, 58-530 Kowary, ul. Szkolna 1. Na kopercie prosimy o napis: „Bestiariusz Lema” lub elektroniczną na adres: adam.walesiak@zso-kowary.pl.

7. Termin oddawania prac: 30.04.2019 roku.

8. Nagrody:
  • każda kategoria wiekowa będzie oceniana osobno.
  • zwycięzcy (1-sze miejsca) otrzymają bilety do zwiedzania kopalni uranu „Podgórze” w Kowarach (wersja indywidualna, lub rodzinna).
  • za drugie i trzecie miejsca uczniowie otrzymają nagrody książkowe.
9. Dodatkowych informacji udzielmy elektronicznie: adam.walesiak@zso-kowary.plORGANIZATORZY KONKURSU
adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=271695