:: Zajęcia edukacyjne dla uczniów z Liceum im. Stanisława Lema w Kowarach z okazji: "MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI”
Wiadomość dodana przez: Danuta Luniak (2017-05-31 09:18:59)

Uczniowie  pierwszej klasy Liceum im. Stanisława Lema w Kowarach w dniu 24.04.2017 r. wzięli udział w zajęciach edukacyjnych z okazji: "MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI” zorganizowanych przez Leśny Bank Genów w Kostrzycy. Celem  zajęć było zapoznanie się z ochroną leśnych zasobów genowych i różnorodności biologicznej polskich lasów.  

Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film  nt. działalności LBG Kostrzyca w ochronie różnorodności biologicznej. Brali udział w  zajęciach warsztatowych: rozwiązywali zadania edukacyjne na kartach pracy, tworzyli w grupach plakaty nt. ochrony polskich lasów oraz zwiedzali Arboretum. Zajęcia pozwoliły zapoznać młodzież z szeroko zakrojoną LBG w Kostrzycy.

Galeria


 


adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=27038