:: Plan zebrań w roku szkolnym 2016-2017
Wiadomość dodana przez: rakuu (2015-09-10 12:05:06)

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Spotkania wrześniowe Gimnazjum i LO: 
07 września 2016 r. (środa)

Dyżury nauczycielskie dla rodziców:
I semestr  26 października 2016 r. (środa)
II semestr  29 marca 2017 r. (środa)

Spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

Wywiadówki śródokresowe:  
I semestr: 16 listopada 2016 r. (środa), 07 grudnia 2016 r. (środa), 18 stycznia 2017 r. (środa)
II semestr: 26 kwietnia 2017 r. (środa), 10 maja 2017 r. (środa)

Prosimy rodziców/ prawnych opiekunów dzieci o regularny kontakt z wychowawcą i nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.


 


adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=2639