:: XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY PT. „OLIMPIJSKI SPOKÓJ”
Wiadomość dodana przez: Anna Szablicka (2017-01-29 14:17:13)

XXIII OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  LITERACKO - PLASTYCZNY PT. „OLIMPIJSKI SPOKÓJ” 


Patronat Honorowy:
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego


Organizator  Konkursu:
Prezes Klubu Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie - Andrzej Rębowski


Cel Konkursu:

W rywalizacji sportowej o zwycięstwie czy osiągnięciu bardzo dobrego wyniku decyduje przygotowanie zawodnika tzw. forma sportowa. Składa się na nią przygotowanie fizyczne, fizjologiczne, biomechaniczne i biochemiczne. W obecnych czasach w rywalizacji sportowej o zwycięstwie decydują minimalne różnice. Dlatego też bardzo ważną rolę zaczyna odgrywać odporność psychiczna i trening mentalny. Bardzo często możemy usłyszeć następujące  dwa słowa „olimpijski spokój”, który się odnosi do rywalizacji sportowej, ale także jest przenoszony na szeroko pojęte życie pozasportowe. 

www.klub2012.com.pl


REGULAMIN

1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Szkoły przysyłają dowolną liczbę prac.
3. Prace powinny zawierać:
    - imię i nazwisko autora,
    - klasę i dokładny adres szkoły wraz  z telefonem,
    - imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką.
5. Praca literacka (poezja lub  proza - max 3 strony maszynopisu).
6. Prace należy przysyłać na adres:
    - Andrzej Rębowski   07-200  WYSZKÓW  ul. 1 Maja 3/18
7. Termin nadsyłania prac:  do 8 kwietnia 2017 r.
8. Laureatów i opiekunów ubezpieczają instytucje delegujące.


PODSUMOWANIE  KONKURSU

      Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2017 r. w Wyszkowie podczas Ogólnopolskiej ceremonii XXII turnieju koszykówki, piłki ręcznej i biegu Uczniowskich Klubów Sportowych „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, która odbędzie się w Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie (ul. Prosta 7) o godz. 1100.
      Laureaci i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na ten dzień do Wyszkowa i będą gośćmi honorowymi ceremonii olimpijskiej z udziałem polskich medalistów olimpijskich.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs i wykorzystania ich w popularyzacji idei olimpijskiej oraz publikacji z podaniem imienia i nazwiska  autora i opiekuna prac oraz nazwy szkoły.
adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=22993