:: Ważne Dokumenty
Artykuł dodany przez: Administrator (2009-09-07 09:46:33)

Ważne dokumenty do pobrania

Liceum Ogólnoksztacące

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

- Przedmioty przyrodnicze (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia)
- Język polski
- Języki obce
- Filozofia, Etyka
- Matematyka ( + Informatyka i Technika) 
- WF
- Religia
- WOS

Wymagania Edukacyjne:

- j. polski
- j. angielski
- j. niemiecki
- matematyka
- fizyka
- biologia
- chemia
- geografia
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- wiedza o kulturze
- podstawy przedsiębiorczości
- informatyka
- wychowanie fizyczne
- religia
- filozofia
- etyka

Gimnazjum

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

- Przedmioty przyrodnicze (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia)
- Język polski
- Języki obce
- Historia
- Muzyka
- WF
- Etyka
- Matematyka ( + Informatyka i Technika)
- Plastyka
- WOS
- Religia

Wymagania Edukacyjne:

- j. polski
- j. angielski
- j. niemiecki
- matematyka
- fizyka
- biologia
- chemia
- geografia
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- informatyka
- plastyka
- muzyka
- wychowanie fizyczne
- religia
- technika
- etyka
adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=83