:: prof. zw. dr hab. Karol B. Janowski - absolwent 1959r.
Artykuł dodany przez: Administrator (2012-03-31 11:13:02)

Jak informują sondaże, jednym z najpopularniejszych kierunków studiów jest obecnie politologia. Pewnie niewielu kowarzan wie, że szlaki na tym kierunku zostały już dawno przetarte za sprawą wybitnego politologa z Kowar. 
 
prof.  zw. dr hab. Karol B. Janowski.

Umieszczamy na naszej stronie garść informacji, albowiem to właśnie w na-szym kowarskim Liceum otrzymał On pierwsze "naukowe" ostrogi, wielce ceniąc so-bie to miejsce, nierzadko przywołując czas tu spędzony.

Studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1966 r. uzyskując tytuł magistra historii. Pięć lat później obronił doktorat z nauk humanistycznych, a w 1985 r. osiągnął tytuł dra habilitowanego nauk politycz-nych. Ukoronowaniem drogi naukowej była nominacja prezydencka w 2001 r. do tytułu profesora nauk humanistycznych. Oczywiście wszystkie te tytuły są wynikiem osobliwej pracowitości Pana Profesora. Jego dorobek obejmuje ponad 250 prac (monografie, studia i artykuły naukowe, referaty na konferencjach, ekspertyzy, opinie naukowe, teksty publicystyczne) z zakresu najnowszej historii politycznej Polski, politologii i socjologii polityki, a książki znajdują się m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Bibliotece Kongresu Amerykańskiego, a także bibliotekach Uniwersytetu w Michigan i w Waszyngtonie. Zaiste imponujące to osiągnięcia! W jego pracach odnajdujemy ciekawe analizy na temat historii Polski XX w., teorii i praktyki kultury politycznej oraz np. lobbyingu. Warto wspomnieć, iż będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, pełnił w nim funkcję z wyboru - sekretarza generalnego; doceniając zasługi w działalności w Towarzystwie nadano Mu tytuł honorowego członka.

Interesujące są pasje Profesora. Kocha żeglarstwo morskie, przepada za lite-raturą science fiction i tańcem oraz podróżami po różnych zakątkach świata. Jeżeli mówimy, że brakuje nam czasu, chyba wypada zapytać jak to robi Pan Profesor, bo On ma czas wprawdzie nie na wszystko - jak powiada - ale na bardzo, bardzo wiele. A oto kontakt do naszego wybitnego absolwenta: http://karol-b-janowski.waw.pl

Wspomnienia o szkole i nie tylko (*.pdf)
adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=120