:: Projekty z WOS-u
Artykuł dodany przez: rakuu (2012-01-31 20:31:10)

LISTA TEMATÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO Z WOS
w gimnazjum im. S. Lema w Kowarach


Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, 20% treści nauczania wos – u w gimnazjum uczniowie powinni zrealizować metodą projektu edukacyjnego. Oto lista zaproponowanych tematów. 
KLASA 2
1. Stanisław Lem – patron naszej szkoły.
2. Mniejszości narodowe w Polsce i naszym regionie.
3. Mniejszości etniczne w Polsce i naszym regionie.
4. Polonia – Polacy za granicą.
5. Patriotyzm wczoraj i dziś.
6. Rożne oblicza demokracji.
7. Zabytki kultury przemysłowej w naszym regionie.
8. Organizacje non profit w naszym regionie.
9. Badania socjologiczne wśród mieszkańców Kowar (temat do uzgodnienia).
10. Moje marzenia.
KLASA 3
1. Współczesne zadania ONZ.
2. Wyzwania współczesne wobec Unii Europejskiej.
3. Historia pieniądza.
4. Władza wykonawcza RP.
5. Władza sądownicza RP.
6. Władza ustawodawcza RP.
7. Reklama wymyślonego produktu/usługi.
8. Problemy współczesnego świata.
9. Badania socjologiczne wśród mieszkańców Kowar (temat do uzgodnienia).
10. Moje marzenia


Lista wymienionych tematów nie jest zamknięta – uczniowie mogą za-proponować własny temat, jeżeli mieści się on w obszarze treści nauczanych na lekcjach wos-u. 

Projekt z wos-u jest niezależny od projektu edukacyjnego (ogólnego), który uczniowie gimnazjum muszą zaliczyć w klasie drugiej. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel może projekt edukacyjny (ogólny) uznać jako zrealizowanie projektu z wos-u. 


Adam Walesiak

adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=117