Logo

ZADANIA DODATKOWE

1. Całoroczna praca w Gminnym Centrum Wolontariatu lub Domu Pomocy Społecznej.

2. Pomoc w bibliotece szkolnej (aktyw biblioteczny).

3. Sprzątanie terenu szkoły.

4. Udział w zawodach sportowych.

5. Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

6. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

7. Udział klasy w apelach okolicznościowych.

8. Zaangażowanie klasy przy Dniu Otwartym Szkoły.

9. Wykonywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

Powrót