Logo

ZADANIA OBLIGATORYJNE DLA KLAS

Lp

Miesiąc

Zadania

1.

październik

---

2.

listopad

·Sprzątanie świata

3.

grudzień

·Wystrój świąteczny sali

4.

styczeń

· Udział uczniów poszczególnych klas w spektaklach teatru szkolnego „ bez Nazwy”

5.

luty

---

6.

marzec

·Sprzątanie Kowar - zaangażowanie uczniów, ilość uczestników w pracach na rzecz miasta

·Wiosenny wystrój Sali

-Międzyklasowy konkurs promujący szkołę.

7.

kwiecień

·Świąteczny wystrój sali

·Ukwiecenie sal

8.

maj

·Plakat reklamujący szkołę na Dzień Drzwi Otwartych Szkoły

9.

czerwiec

· Zaangażowanie klasy w imprezie szkolnej „ Lemowisko

Ponadto:

1. Klasy zobowiązane są do wywiązania się z wyznaczonych dyżurów klasowych.

2. Ponadto każda klasa zobowiązana jest do wykonania gazetki ściennej w wyznaczonym miejscu o wybranej tematyce. Temat gazetki oraz termin wykonania losują klasy na pierwszym spotkaniu z koordynatorami programu.

Powrót