Logo

REGULAMIN OCENIANIA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM DOJRZAŁY – ODPOWIEDZIALNY

1. W skład komisji wchodzą nauczyciele koordynatorzy i niezależni  nauczyciele;

 

2. Skala punktacji dla zadań : 0-3;

 

3. Jednorazowo za trzy najwyższe średnie ocen klasy mogą otrzymać odpowiednio 10-7-5 punktów w każdym semestrze;

 

4. Analogicznie punktowana jest frekwencja klas;

 

5. Oceniania dokonuje komisja pod koniec roku szkolnego;

 

6. W zawodach i konkursach szkolnych, za zdobycie:

- I miejsca - 3 pkt

- II i III miejsca - 2 pkt

- IV miejsca i niżej - 1 pkt

 

Dodatkowo, do każdego zdobytego miejsca dodajemy po 1 pkt,  jeśli jest to konkurs na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i wyżej;

 

7. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (np. spektakle, występy, itp.) -  3 pkt

 

8. Praca na rzecz szkoły ( za każdą inicjatywę, w zależności od jej rangi lub zaangażowania klasy lub ) – 1-3 pkt

 

9. Współpraca poza lekcjami z instytucjami takimi jak: Przedszkole, Dom Pomocy Społecznej itp. - 3 pkt

 

10. Wpis do zeszytu zdarzeń powinien być krótką notatką zawierającą tylko istotne informacje (ilość uczestników, czas i miejsce) oraz musi być potwierdzony przez kompetentną osobę, pod groźbą nieważności.

 

11. Nagrody:

·          I miejsce – tort i puchar przechodni

·          II miejsce - dyplom

·          III miejsce - dyplom

 

12. W kwestach spornych rozjemcami stają się koordynatorzy programu.

 

13. Za wybitne osiągnięcia klasa może zostać nagrodzona nagrodą specjalną.

14. Podsumowanie wyników nastąpi 10.06.2015 roku. ( zobowiązuje się wychowawców klas klas do złożenia zeszytów z wynikamiprzed upływem tego terminu).

Powrót