Logo

PROGRAM DOJRZAŁY-ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program Dojrzały - Odpowiedzialny jest stworzony z myślą o całorocznej rywalizacji międzyklasowej na poziomie gimnazjum. Ma on na celu pobudzić uczniów do podejmowania dojrzałych inicjatyw oraz postaw w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poprzez rywalizację między klasami w obszarach:

1.Podnoszenia wyników w nauce;

2. Frekwencji;

3. Integracja klasy w pracy zespołowej;

4. Wzmocnienie społecznego zaangażowania na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego;

5. Wypełnianie dyżurów uczniowskich;

6. Dbałość o estetykę szkoły i przydzielonej sali.

Program charakteryzuje się, ze swego założenia, korelacją dydaktyczno-wychowawczą ze wszystkimi płaszczyznami życia szkoły. Wszystkie obszary jego realizacji osadzone są w Koncepcji Pracy Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacyjno-wychowawczego.

Klasy gimnazjalne, uczestniczące w Programie Dojrzały - Odpowiedzialny obligatoryjnie, realizują jego założenia na drodze określonego Planu/ Projektu. Każdy więc zespół klasowy, przy współpracy ze swoim Wychowawcą, podąża ścieżką własnego pomysłu – Planu/Projektu. Zakończenie zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym kończy jednocześnie szkolną rywalizację klas o miano najlepszej w Gimnazjum.

Wychowawca klasy wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu określonych decyzji, sprawując rolę opiekuna Programu.

Każda klasa prowadzi zeszyt zdarzeń ( arkusz Projektu ), w którym rejestruje wszystkie swoje osiągnięcia potwierdzone przez kompetentną osobę. Są one oceniane, na zakończenie poszczególnych semestrów, przez specjalnie powołaną do tego komisję, która składa się z nauczycieli, nie będącymi wychowawcami.

Wyniki punktacji ogłaszane są dla całej społeczności szkolnej, a trzy pierwsze miejsca nagradzane przez Dyrektora ZSO w Kowarach. Dodatkowo za zdobycie pierwszego miejsca klasa otrzymuje z rąk Dyrektora Szkoły przechodni puchar.

Całość przedsięwzięcia koordynowana jest przez zespół nadzorujący program Dojrzały - Odpowiedzialny.

Powrót