Menu główne
Strona główna
Aktualności
Sztandary
Wydarzenia
Konkursy
lem.TV
Wychowanie fizyczne
K.T. "Lemochodki"
Teatr "bez Nazwy"
Historia szkoły
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Doradztwo Zawodowe
Galeria
Kontakt
Linki
Sponsoring

Dokumenty szkolne
Rekrutacja 19/20
Statut szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Szkoły
Wykaz podręczników i programów nauczania
PSO i wymagania edukacyjne
Regulamin biblioteki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Kącik dyrektora
Kontakt z dyrektorem
Archiwum

Inne
Artykuły
Biblioteka szkolna
Prognoza pogody

Dla uczniów
Dla maturzystów
Dla gimnazjalistów
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Oceny
Program Dojrzały Odpowiedzialny
Projekt edukacyjny z WOS

Dla rodziców
Instrukcja obsługi dzienniczka
Oceny
Zebrania rodziców
Godziny pracy pedagoga i świetlicy

Absolwenci
Kącik absolwentów

Spotkanie po latach
1968
1978
1998

Str. nauczycielskie
Filozofia,Etyka
Informatyka
Zesp. Wspierania Uzdolnień
Pedagog

Najczęściej czytane
Jak sporządzić bi...
Zebrania z rodzic...
REKRUTACJA W ZESP...
II MISTRZOSTWA S...
Spotkanie absolwe...
Spotkanie absolwe...
REKRUTACJA W ZESP...
Spotkanie absolwe...
Zapraszamy absolw...
SZKOLNA LIGA L.A.

Artykuły > Biblioteka > Jak sporządzić bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej?

                          Bibliografia załącznikowa dla maturzystów

Bibliografia załącznikowa-wykaz dokumentów(książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu, itp.), które autor wykorzystał do prezentacji maturalnej.

Literatura podmiotu - to wykaz dokumentów poddawanych analizie (dzieła literackie dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, filmy)

Literatura przedmiotu - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.


Przykład:

Temat: Portrety kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw ich typy i funkcje na wybranych przykładach.

I. Bibliografia podmiotu:

1. Eyck Jan., Portret Arnolfinich, 1434

2. Goya Francisco, Maja naga, ok. 1796-98

3. Goya Francisco, Maja ubrana, 1800-03

4. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka, Warszawa 2000, ISBN 83-7255-662-8

5. Parandowski Jan, Mitologia, Wyd. 24, Warszawa 1990, ISBN 0-907587-85-2,

   Bogowie ziemscy : Demeter, s.115-122 ; Narodziny świata, s. 39-40

6. Picasso Pablo, Panny z Awignon, 1907

7. Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej, Kraków 2004, ISBN 83-73896-10-4

II Bibliografia przedmiotu:

1. Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003

2. Słownik motywów literackich, pod red. A. Nawrot i 2 in., Kraków 2004, ISBN 83--7327-394,

   Kobieta, s. 141-150

3. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórz, Warszawa 2004,

   ISBN 83-0404-616-4, Kobieta, Feminizm, s. 248-250

5. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 2004,

   ISBN 83-0453-651-3, Stereotypy postaci, s.1105-1108

III. Materiały pomocnicze:

1. Prezentacja w programie Microsoft Power Point, na płycie CD

Zasady sporządzania bibliografii:

  1. W obrębie bibliografii opisy porządkujemy alfabetycznie według nazwisk autorów lub pierwszego wyrazu w tytule.

  2. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu całkowicie pomija się.

  3. Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym np. przecinkiem

I. Opis książki (od jednego do trzech autorów)

Nazwisko i imię, tytuł, wydanie, rok wydania, ISBN(jeśli jest nadany)

Mickiewicz Adam, Dziadów część III, Warszawa 1974

Parandowski Jan, Mitologia, Wyd. 24, Warszawa 1990, ISBN 0-907587-85-2

Fragment książki

Drabarek Barbara i 2 in., Szkolny słownik motywów literackich, Wyd. 4, Warszawa 2002, ISBN 83-86075-72-4, Diabeł, s. 95-97

Kochanowski Jan, Fraszki. Pieśni. Treny, Kraków 2004, ISBN 83-7389-598-1, Pieśń świętojańska o Sobótce, s. 72-88

II. Opis książki (powyżej trzech autorów lub pod redakcją)

Brzozowski Jacek, Zbigniew Herbert: Brak węzła, W: Poezja współczesna w szkole, pod red. A. Kowalczykowej, Warszawa 1998, ISBN 83-86018-47-X, s. 61-6

Słownik bohaterów literackich, Kraków 2003, ISBN 83-7327-400-6, Soplica Jacek, s.383-384

Staff Leopold, Deszcz jesienny, W: Poezja polska, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 319-321

III. Opis czasopisma

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma, nr strony

Jarecka Renata, Dwór, "Cogito" 2006 nr 14 s. 50-51

IV. Dokumenty elektroniczne

Autor, tytuł, typ nośnika ([online] lub [CD-ROM]), wydanie(wersja), wydawca, data wydania, data aktualizacji, data dostępu podana w nawiasie kwadratowym(dokumenty online)

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych[CD-ROM], wersja 1.03.16, Łódź:PRO-media CD 1998, ISBN 83-7231-3

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online], onet.pl 1996-225 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://portalwiedzy.onet.pl/


Wiosna Ludów (1848-1849), w: Wielka Encyklopedia Multimedialna [online], 2004 , [dostep:12 marca 2005], dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/wiem/001c.htmlOpracowała Janina Szynalska© 2005 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2
Webmaster: mariusz.kaczor@zso-kowary.pl