Menu główne
Strona główna
Aktualności
Sztandary
Wydarzenia
Konkursy
lem.TV
Wychowanie fizyczne
K.T. "Lemochodki"
Teatr "bez Nazwy"
Historia szkoły
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Doradztwo Zawodowe
Galeria
Kontakt
Linki
Sponsoring

Dokumenty szkolne
Rekrutacja 19/20
Statut szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Szkoły
Wykaz podręczników i programów nauczania
PSO i wymagania edukacyjne
Regulamin biblioteki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Kącik dyrektora
Kontakt z dyrektorem
Archiwum

Inne
Artykuły
Biblioteka szkolna
Prognoza pogody

Dla uczniów
Dla maturzystów
Dla gimnazjalistów
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Oceny
Program Dojrzały Odpowiedzialny
Projekt edukacyjny z WOS

Dla rodziców
Instrukcja obsługi dzienniczka
Oceny
Zebrania rodziców
Godziny pracy pedagoga i świetlicy

Absolwenci
Kącik absolwentów

Spotkanie po latach
1968
1978
1998

Str. nauczycielskie
Filozofia,Etyka
Informatyka
Zesp. Wspierania Uzdolnień
Pedagog

Najczęściej czytane
Jak sporządzić bi...
Zebrania z rodzic...
REKRUTACJA W ZESP...
II MISTRZOSTWA S...
Spotkanie absolwe...
Spotkanie absolwe...
REKRUTACJA W ZESP...
Spotkanie absolwe...
Zapraszamy absolw...
SZKOLNA LIGA L.A.

Artykuły > Dla uczniów > Projekty z WOS-u
LISTA TEMATÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO Z WOS
w gimnazjum im. S. Lema w Kowarach


Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, 20% treści nauczania wos – u w gimnazjum uczniowie powinni zrealizować metodą projektu edukacyjnego. Oto lista zaproponowanych tematów. 
KLASA 2
1. Stanisław Lem – patron naszej szkoły.
2. Mniejszości narodowe w Polsce i naszym regionie.
3. Mniejszości etniczne w Polsce i naszym regionie.
4. Polonia – Polacy za granicą.
5. Patriotyzm wczoraj i dziś.
6. Rożne oblicza demokracji.
7. Zabytki kultury przemysłowej w naszym regionie.
8. Organizacje non profit w naszym regionie.
9. Badania socjologiczne wśród mieszkańców Kowar (temat do uzgodnienia).
10. Moje marzenia.
KLASA 3
1. Współczesne zadania ONZ.
2. Wyzwania współczesne wobec Unii Europejskiej.
3. Historia pieniądza.
4. Władza wykonawcza RP.
5. Władza sądownicza RP.
6. Władza ustawodawcza RP.
7. Reklama wymyślonego produktu/usługi.
8. Problemy współczesnego świata.
9. Badania socjologiczne wśród mieszkańców Kowar (temat do uzgodnienia).
10. Moje marzenia


Lista wymienionych tematów nie jest zamknięta – uczniowie mogą za-proponować własny temat, jeżeli mieści się on w obszarze treści nauczanych na lekcjach wos-u. 

Projekt z wos-u jest niezależny od projektu edukacyjnego (ogólnego), który uczniowie gimnazjum muszą zaliczyć w klasie drugiej. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel może projekt edukacyjny (ogólny) uznać jako zrealizowanie projektu z wos-u. 


Adam Walesiak© 2005 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2
Webmaster: mariusz.kaczor@zso-kowary.pl