Menu główne
Strona główna
Aktualności
Sztandary
Wydarzenia
Konkursy
lem.TV
Wychowanie fizyczne
K.T. "Lemochodki"
Teatr "bez Nazwy"
Historia szkoły
Sukcesy uczniów
Doradztwo Zawodowe
Galeria
Kontakt
Linki
Sponsoring

Dokumenty szkolne
Rekrutacja 19/20
Statut szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Szkoły
Wykaz podręczników i programów nauczania
PSO i wymagania edukacyjne
Regulamin biblioteki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Kącik dyrektora
Kontakt z dyrektorem
Archiwum

Inne
Artykuły
Biblioteka szkolna
Prognoza pogody

Dla uczniów
Dla maturzystów
Dla gimnazjalistów
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Oceny
Program Dojrzały Odpowiedzialny
Projekt edukacyjny z WOS

Dla rodziców
Instrukcja obsługi dzienniczka
Oceny
Zebrania rodziców
Godziny pracy pedagoga i świetlicy

Absolwenci
Kącik absolwentów

Spotkanie po latach
1968
1978
1998

Str. nauczycielskie
Filozofia,Etyka
Informatyka
Zesp. Wspierania Uzdolnień
Pedagog

Najczęściej czytane
Jak sporządzić bi...
Zebrania z rodzic...
REKRUTACJA W ZESP...
II MISTRZOSTWA S...
Spotkanie absolwe...
Spotkanie absolwe...
REKRUTACJA W ZESP...
Spotkanie absolwe...
Zapraszamy absolw...
SZKOLNA LIGA L.A.

Artykuły > Dla uczniów > Projekty z WOS-u
LISTA TEMATÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO Z WOS
w gimnazjum im. S. Lema w Kowarach


Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, 20% treści nauczania wos – u w gimnazjum uczniowie powinni zrealizować metodą projektu edukacyjnego. Oto lista zaproponowanych tematów. 
KLASA 2
1. Stanisław Lem – patron naszej szkoły.
2. Mniejszości narodowe w Polsce i naszym regionie.
3. Mniejszości etniczne w Polsce i naszym regionie.
4. Polonia – Polacy za granicą.
5. Patriotyzm wczoraj i dziś.
6. Rożne oblicza demokracji.
7. Zabytki kultury przemysłowej w naszym regionie.
8. Organizacje non profit w naszym regionie.
9. Badania socjologiczne wśród mieszkańców Kowar (temat do uzgodnienia).
10. Moje marzenia.
KLASA 3
1. Współczesne zadania ONZ.
2. Wyzwania współczesne wobec Unii Europejskiej.
3. Historia pieniądza.
4. Władza wykonawcza RP.
5. Władza sądownicza RP.
6. Władza ustawodawcza RP.
7. Reklama wymyślonego produktu/usługi.
8. Problemy współczesnego świata.
9. Badania socjologiczne wśród mieszkańców Kowar (temat do uzgodnienia).
10. Moje marzenia


Lista wymienionych tematów nie jest zamknięta – uczniowie mogą za-proponować własny temat, jeżeli mieści się on w obszarze treści nauczanych na lekcjach wos-u. 

Projekt z wos-u jest niezależny od projektu edukacyjnego (ogólnego), który uczniowie gimnazjum muszą zaliczyć w klasie drugiej. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel może projekt edukacyjny (ogólny) uznać jako zrealizowanie projektu z wos-u. 


Adam Walesiak© 2005 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2
Webmaster: mariusz.kaczor@zso-kowary.pl